تهران - 1395/02/26

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع چشم انداز جمعیتی ایران - تهران - 1395/02/26

 

(صوتی - 18 دقیقه)

لینک مستقیم / 03 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 03 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 03 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir