تهران - ۱۳ الی ۱۳۹۹/۰۱/۱۸


بروز رسانی: جلسه 5 و 6 (پرسش و پاسخ) اضافه شد - (1399/01/20)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع چه کسانی از کرونا نفع می‌برند؟ - تهران - 1399/01/13 - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

جلسه اول - چه کسانی از کرونا نفع می‌برند؟ - 1399/01/13

(تصویری - 62 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 262 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 210 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 262 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 618 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 433 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 618 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.07 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 763 مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم /  1.17  گیگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 62 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 36 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 36 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - پرسش و پاسخ - 1399/01/14

 

(تصویری - 60 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 177 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 137 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 177 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 422 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 304 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 422 مگابایت / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 60 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 21 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 21 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 35 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 35 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - پرسش و پاسخ - 1399/01/15

 

(تصویری - 66 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 307 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 242 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 307 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 737 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 503 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 737 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.28 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 1.02 گیگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم /  1.33  گیگابایت  / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 66 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 23 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 38 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهارم - پرسش و پاسخ - 1399/01/16

 

(تصویری - 77 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 255 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 205 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 255 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 613 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 503 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 613 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.02 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 845 مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم /  1.11  گیگابایت  / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 77 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 27 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 44 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 44 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پنجم - پرسش و پاسخ - 1399/01/17

 

(تصویری - 59 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 254 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 200 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 254 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 618 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 426 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 618 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 1.09 گیگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 814 مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم /  1.11  گیگابایت  / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 59 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه ششم - پرسش و پاسخ - 1399/01/18

 

(تصویری - 59 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 152 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 145 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 152 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 365 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 323 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 365 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 649 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 547 مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم /  578  مگابایت  / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 59 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 34 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 34 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir