تهران - موسسه طلوع - 1395/06/17

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در اولین گردهمایی فعالان حوزه بین الملل - تهران - موسسه طلوع - 1395/06/17

 

(صوتی - 49 دقیقه)

لینک مستقیم / 08  مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 08 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 08 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 08 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir