مشهد - 1391/07/08

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir


دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تسلیم در دانشگاه امام رضا (ع) - مشهد - 1391/07/08

(تصویری)

لینک مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / بخش 1 l بخش 2


(صوتی)

لینک مستقیم / دریافت

لینک مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / لینک کمکی