شبکه ولایت - 1395/03/02

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در روز نیمه شعبان - شبکه ولایت - 1395/03/02 - (صوتی + تصویری)

 

(تصویری - 76 دقیقه)

لینک مستقیم / 159 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 159 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 159 مگابایت / لینک کمکی

 


 

(صوتی - 76 دقیقه)

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir