مشهد- تهران - 1392/5/09.07.05

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در شبهای قدر ماه رمضان 1392

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم دریافت نمایید.)


شب اول - 19 رمضان 92 - 1392/05/05 - مشهد

(صوتی)

لینک مستقیم / 27 مگابایت / دریافت

لینک غیرمستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیرمستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

 


شب دوم - 21 رمضان 92 - 1392/05/07 - حسینیه موسی بن جعفر (ع) - تهران

(صوتی)

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

لینک غیرمستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیرمستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 


شب سوم - 23 رمضان 92 - 1392/05/09 - حسینیه موسی بن جعفر (ع) - تهران

(صوتی)

لینک مستقیم / 23 مگابایت / دریافت

لینک غیرمستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیرمستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir

شب اول - 19 رمضان 92 - 92/05/05 - مشهد

برگرفته از: www.MahdiMouood.ir