شبکه ولایت - 1394/06/30

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در عید غدیر - شبکه ولایت - 1394/06/30 - (صوتی + تصویری)

 

(تصویری - 53 دقیقه)

 

کیفیت بالا:

لینک مستقیم / 287 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 407 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 287 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 287 مگابایت / لینک کمکی

 

کیفیت متوسط:

لینک مستقیم / 55 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 95 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 55 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 95 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 55 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 95 مگابایت / لینک کمکی

 


 

(صوتی - 53 دقیقه)

لینک مستقیم / 18 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم / 08 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 08 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 08 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 08 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir