مسیر پیاده روی اربعین - موکب مع امام منصور - ۲۱ الی ۱۴۰۱/۰۶/۲۵

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در مسیر پیاده روی اربعین - موکب مع امام منصور - ۲۱ الی ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم دریافت نمایید.)

 

جلسه اول - اربعین، معیت با امام زمان (عج) - 1401/06/21

 

(تصویری - 52 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 139 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 302 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 52 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 18 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - اربعین و هدف مشترک با امام زمان (عج) - 1401/06/22

 

(تصویری - 58 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 148 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 324 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 58 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 20 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 20 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 33 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 33 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - اربعین، دانشگاه عدل و احسان - 1401/06/23

 

(تصویری - 52 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 125 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 258 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 52 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 18 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه چهارم - اربعین و صراط مستقیم - 1401/06/24

 

(تصویری - 68 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 168 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 364 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 68 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 23 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 23 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 39 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 39 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه پنجم - اربعین و اجتماع قلوب - 1401/06/25

 

(تصویری - 82 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 185 مگابایت / دریافت

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 385 مگابایت / دریافت

 

 

(صوتی - 82 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kb:

لینک مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kb:

لینک مستقیم / 28 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 28 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kb:

لینک مستقیم / 47 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 47 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir