تهران - مینی سیتی - 1389.09.01 و 1389.10.29 و 1389.11

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در همایش های مینی سیتی 1 و 2 و 3 - (صوتی + تصویری)

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم (کمکی) دریافت نمایید.)

 

مینی سیتی 1 - فراماسنری و دشمن شناسی - 1389/09/01

 
فایل تصویری:

لینک مستقیم / 122 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 122 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 122 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 122 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 122 مگابایت / لینک کمکی

 

فایل صوتی:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 


مینی سیتی 2 - کسب قدرت در شیطان پرستی - 1389/10/29

 
فایل تصویری:

لینک مستقیم / 267 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 267 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 267 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 267 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 267 مگابایت / لینک کمکی

 

فایل صوتی:

لینک مستقیم / 12 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 12 مگابایت / لینک کمکی

 


مینی سیتی 3 - فرق ضاله و مدعیان دروغین - 1389/11

 

فایل تصویری:

لینک مستقیم / 156 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 156 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 156 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 156 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 156 مگابایت / لینک کمکی

 
فایل صوتی:

لینک مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 


پست مرتبط:

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور - همایش مینی سیتی 4 - تهران - 1391/07/01


mahdimouood.ir