تهران - محرم 93 - هیئت محبان حضرت زینب (س) - 08 تا 1393/08/11

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پوربا موضوع شفاعت و توسل

در هیئت محبان حضرت زینب (س) - محرم 93 - تهران - 08 تا 1393/08/11

 

شب اول - 1393/08/08

 

(صوتی - 69 دقیقه)

 

لینک مستقیم / 40 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 40 مگابایت / لینک کمکی

 


 

شب دوم - 1393/08/09

(صوتی - 66 دقیقه)

 

 

لینک مستقیم / 38 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 38 مگابایت / لینک کمکی

 


 

شب سوم - 1393/08/10

(صوتی - 74 دقیقه)

 

 

لینک مستقیم / 42 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 42 مگابایت / لینک کمکی

 


 

شب چهارم - 1393/08/11

(صوتی - 76 دقیقه)

 

 

لینک مستقیم / 43 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

 


 

دانلود تمامی شب ها در یک فایل - کیفیت متوسط

 

لینک غیر مستقیم / 87 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 87 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir