مستند کیهان شناسی از دیدگاه قرآن و اهل البیت (ع)

مستند داستان آفرینش | mahdimouood.ir

دانلود مستند داستان آفرینش جهان (از دیدگاه قرآن و اهل بیت) با کیفیت عالی - HD720p

 

 

دانلود مستند داستان آفرینش جهان - قسمت اول

مستند کیهان شناسی قرآن و اهل البیت (ع)

The story of the creation of the world - Part One

  • قسمت اول: و خداوند اراده فرمود تا جهانی بیافریند. پس بی درنگ گوی کوچک سبز درخشان مبداء آفرینش شد. چیزی کوچک و ریز به اندازه یک نخود، شاید کمی بزرگتر! ...

 

(زمان: 13 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 43 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 43 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 91 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 91 مگابایت / لینک کمکی

 

 


دانلود مستند داستان آفرینش جهان - قسمت دوم

مستند کیهان شناسی قرآن و اهل البیت (ع)

The story of the creation of the world - Part II

  • قسمت دوم: وَالسَّمَاء بَنَیْنَاهَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ و آسمان را به قدرت خود بر افراشتیم و ما آن را می گسترانیم. اما چه چیزی موجب این حرکت های جهان هستی و گسترش شگفت انگیز آن می گردد؟

 

(زمان: 18 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 66 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 66 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 130 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 130 مگابایت / لینک کمکی

 

 


دانلود مستند داستان آفرینش جهان - قسمت سوم

مستند کیهان شناسی قرآن و اهل البیت (ع)

The story of the creation of the world - Part III

  • قسمت سوم: و خداوند سپس آهنگ آفرینش آسمان ها را کرد، پس تکمیل نمود آنها را هفت آسمان ...

 

(زمان: 13 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 50 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 50 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 96 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 96 مگابایت / لینک کمکی

 

 


دانلود مستند داستان آفرینش جهان - قسمت چهارم

مستند کیهان شناسی قرآن و اهل البیت (ع)

The story of the creation of the world - Part IV

  •  قسمت چهارم: وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّکَ فَوْقَهُمْ یَوْمَئِذٍ ثَمَانِیَةٌ - و حمل می کند حکومت پروردگارت را آن روز بر بالای آنان (برزخیان) هشت آسمان...

 

(زمان: 16 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 55 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 55 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 109 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 109 مگابایت / لینک کمکی

 

 


دانلود مستند داستان آفرینش جهان - قسمت پنجم

مستند کیهان شناسی قرآن و اهل البیت (ع)

The story of the creation of the world - Part V

  • قسمت پنجم: محاسبه عمر جهان و کائنات، محاسبه و تخمین عمر هفت آسمان، و تبیین اساسی ترین اصول در کیهان شناسی اسلامی ...

 

(زمان: 18 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 66 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 66 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 127 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 127 مگابایت / لینک کمکی

 

 


دانلود مستند داستان آفرینش جهان - قسمت ششم - (سیاره زمین)

مستند کیهان شناسی قرآن و اهل البیت (ع)

The story of the creation of the world - Part VI

  • قسمت ششم: سیاره زمین در حدود شش میلیارد سال پیش، از برخورد صخره های عظیم سنگ های آسمانی شکل گرفت ...

 

(زمان: 13 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 60 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 60 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 123 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 123 مگابایت / لینک کمکی

 

 


دانلود مستند داستان آفرینش جهان - قسمت هفتم - (پیدایش حیات)

مستند کیهان شناسی قرآن و اهل البیت (ع)

The story of the creation of the world - Part VII

  • قسمت هفتم: پیدایش حیات از نظر علمی یک محال روشن است! و آنچه در واقعیت می بینیم این است که این محال به وقوع پیوسته است. علم و دانش تا جایی که «علت» وجود دارد، «معلول» را می شناسد ...

 

(زمان: 15 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 60 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 60 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 121 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 121 مگابایت / لینک کمکی

 

 


دانلود مستند داستان آفرینش جهان - قسمت هشتم - (بشرهای نخستین)

مستند کیهان شناسی قرآن و اهل البیت (ع)

The story of the creation of the world - Part VIII

  • قسمت هشتم: تا زمانی فرا رسید که جاندارانی شبیه به انسان آغاز به راه رفتن با دو پا نمودند. احتمالاً این بشرها از شمپانزه ها و گوریل ها و بقیه جانداران اولیه منشعب و جهش یافته اند. در منابع اسلامی از این بشرها و انسانواره های قبل از آدم بنام بن، سن، جن، ناس، جان، حن و نسناس یاد شده است ...

 

(زمان: 16 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 80 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 80 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 153 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 153 مگابایت / لینک کمکی

 

 


دانلود مستند داستان آفرینش جهان - قسمت نهم - (خلقت آدم)

مستند کیهان شناسی قرآن و اهل البیت (ع)

The story of the creation of the world - Part IX

  • قسمت نهم: از انقراض آخرین نوع بشر در حدود 200 هزار سال می گذشت تا اینکه خداوند آدم را رویانید با ماهیتِ گیاهی از زمین. آفرینش آدم همانند پیدایش حیات اولیه از محیطی گل آلود و « حَمَإٍ مَسْنُون»آغاز می شود. تفاوت این انسان با بشرهای ماقبل در این است که آنها «حیوان برتر» بودند، ولی آدم یک انسان است ...

 

(زمان: 26 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 96 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 96 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 185 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 185 مگابایت / لینک کمکی

 

 


دانلود مستند داستان آفرینش جهان - قسمت دهم - (کابالا و پایان تاریخش)

مستند کیهان شناسی قرآن و اهل البیت (ع)

The story of the creation of the world - Part Ten

  • قسمت دهم: آیا الفاظ کابالا، کبالا، قابالا، قباله که در زبان های مختلف و با لهجه های مختلف آمده غیر از لهجه های گوناگون از واژۀ «قابیل» چیز دیگری است؟ قابیل اولین بنیان گذار جریان پیروی از ابلیس است، و ابلیس اولین ستاد مدیریتش را با او تشکیل داده است ...

 

(زمان: 25 دقیقه)

 

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 76 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 76 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 148 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 148 مگابایت / لینک کمکی

 

 


پست مرتبط:


mahdimouood.ir