موسسه فرهنگی تبیان و تلویزیون اینترنتی تی.وی.پلاس - 1395/04

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود مصاحبه استاد رائفی پور با  موسسه فرهنگی تبیان و شبکه اینترنتی تی.وی.پلاس - 1395/04 - (صوتی + تصویری)

مصاحبه موسسه فرهنگی تبیان با استاد رائفی پور

 

(تصویری - 17 دقیقه)

لینک مستقیم / 76 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 71 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 76 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 76 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی - 17 دقیقه)

لینک مستقیم / 6 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 6 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 6 مگابایت / لینک کمکی

 


مصاحبه شبکه اینترنتی تی . وی . پلاس با استاد رائفی پور

(تصویری - 82 دقیقه)

 

لینک مستقیم / 247 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 295 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 247 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 247 مگابایت / لینک کمکی

 

(صوتی - 82 دقیقه)

لینک مستقیم / 27 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 27 مگابایت / لینک کمکی
 


mahdimouood.ir