رشت - 23 ، 24 و 1391/02/25

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود 3 جلسه سخنرانی استاد رائفی پور در رشت - 23 و 24 و 1391/02/25

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم (کمکی) دریافت نمایید.)

 

جلسه اول - 91/02/23 - (دانشگاه علوم پایه)

موضوع: انقلاب و سیادت

فایل تصویری:

لینک مستقیم / 182 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 182 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 182 مگابایت / لینک کمکی

 

فایل صوتی:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - 91/02/24 - (دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی)

موضوع: بیداری اسلامی و انسانی

فایل تصویری:

لینک مستقیم / 390 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 390 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 390 مگابایت / لینک کمکی

 

فایل صوتی:

لینک مستقیم / 17 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 17 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - 91/02/25 - (دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی)

موضوع: حکومت الهی مساوی با رهایی + پرسش و پاسخ

فایل تصویری:

لینک مستقیم / 412 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 412 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 412 مگابایت / لینک کمکی

 

فایل صوتی:

لینک مستقیم / 11 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 11 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir