سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

عید بیعت -  توضیحات استاد رائفی پور راجع به مراسم عید بیعت 1395 + تیزر اطلاع رسانی - (تصویری)

توضیحات استاد رائفی پور:

(تصویری - 5 دقیقه)

 

لینک مستقیم / کیفیت بالا - 37 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / کیفیت متوسط - 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت بالا - 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت متوسط - 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت بالا - 37 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت متوسط - 18 مگابایت / لینک کمکی

 


تیزر اطلاع رسانی:

 

(تصویری - 48 ثانیه)

لینک مستقیم / کیفیت بالا - 18 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / کیفیت متوسط - 03 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت بالا - 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت متوسط - 03 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت بالا - 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / کیفیت متوسط - 03 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir