مشهد مقدس - مجتمع امیرالمؤمنین (ع) - ۲۳ و ۲۵ و ۱۳۹۹/۰۲/۲۷


بروز رسانی: فایل تصویری اضافه شد - (1399/03/22)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در شب‌های قدر - (شب 19 و 21 و 23 رمضان 1399) - مشهد - 23 و 25 و 1399/02/27

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های کمکی دریافت نمایید.)

 

جلسه اول - تفکر، قرآن و اهل بیت (ع) - (شب 19 رمضان 99) - 1399/02/23

 

(تصویری - 46 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 142 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 137 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 142 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 347 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 297 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 347 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 629 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 480 مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم /  668  مگابایت  / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 46 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 8 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 8 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 26 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 26 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه دوم - تربیت نسلی - (شب 21 رمضان 99) - 1399/02/25

 

(تصویری - 51 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 188 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 171 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 188 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 480 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 373 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 480 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 928 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 651 مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم /  953  مگابایت  / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 51 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 9 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 9 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 18 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 30 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 30 مگابایت / لینک کمکی

 


جلسه سوم - شب قدر چگونه دعا کنیم؟ - (شب 23 رمضان 99) - 1399/02/27

 

(تصویری - 56 دقیقه)

دانلود با کیفیت 360p:

لینک مستقیم / 153 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 119 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 153 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 720p:

لینک مستقیم / 364 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 263 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 364 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 1080p:

لینک مستقیم / 603 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 514 مگابایت / لینک کمکی

لینک مستقیم /  619  مگابایت  / لینک کمکی

 

 

(صوتی - 56 دقیقه)

دانلود با کیفیت 24kbps:

لینک مستقیم / 10 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 10 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 48kbps:

لینک مستقیم / 19 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 19 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 19 مگابایت / لینک کمکی

 

دانلود با کیفیت 80kbps:

لینک مستقیم / 32 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 32 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir