شهر ری - سال‌های 89 و 90

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در همایش سلطه پوشالی (5 جلسه) - شهر ری - سال 89 و 90 - (صوتی + تصویری)

 

(در صورت خرابی لینک‌های مستقیم، فایل‌ها را از لینک‌های غیرمستقیم (کمکی) دریافت نمایید.)

 

سلطه پوشالی 1 (شیطان و فراماسونری - شهر ری - 1389/07/01)

 

فایل تصویری:

لینک غیر مستقیم / 60 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 60 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 60 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 60 مگابایت / لینک کمکی

 

فایل صوتی:

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 18 مگابایت / لینک کمکی

 


سلطه پوشالی 2 (کانون بسیج شهر ری - 1389/08/08)

 

فایل تصویری:

لینک غیر مستقیم / 113 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 113 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 113 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 113 مگابایت / لینک کمکی

 

فایل صوتی:

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 14 مگابایت / لینک کمکی

 


سلطه پوشالی 3 (امامت در قرآن)

 

فایل تصویری:

لینک غیر مستقیم / 108 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 108 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 108 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 108 مگابایت / لینک کمکی

 

فایل صوتی:

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 13 مگابایت / لینک کمکی

 


سلطه پوشالی 4 : متاسفانه این جلسه منتشر نشده!


سلطه پوشالی 5 (پیرامون حوادث منطقه - 1390/03/23)

 

فایل تصویری:

لینک غیر مستقیم / 152 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 152 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 152 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 152 مگابایت / لینک کمکی

 

فایل صوتی:

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 16 مگابایت / لینک کمکی

 


سلطه پوشالی 6 (جامعه مهدوی - 1390/07/04)

 

فایل تصویری:

لینک غیر مستقیم / 73 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 73 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 73 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 73 مگابایت / لینک کمکی

 

فایل صوتی:

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 7 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir