قزوین - دانشگاه آزاد - 1388/09/29


(لینک های دانلود اصلاح شدند -94/10/17)

سخنرانی استاد رائفی پور | mahdimouood.ir

دانلود  سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع فراماسونری در همایش قزوین - دانشگاه آزاد - 1388/09/29 - (صوتی + تصویری)

 

(تصویری - 116 دقیقه)

لینک غیر مستقیم / 207 مگابایت / دریافت

لینک غیر مستقیم / 207 مگابایت / لینک کمکی

 


 

(صوتی - 116 دقیقه)

لینک مستقیم / 25 مگابایت / دریافت

لینک مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

لینک غیر مستقیم / 25 مگابایت / لینک کمکی

 


mahdimouood.ir